Giới Thiệu Dịch Vụ

Báo cáo thuế (baocaothuehcm.wevina.vn) - Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Là sản phẩm của doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các công việc kế toán, kế toán trưởng của các doanh nghiệp.


Báo cáo thuế, dịch vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp được thành lập bởi các chuyên gia kinh tế, hội kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ kiểm toán, kế toán hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.


Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, nhân viên thực hiện dịch vụ  kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế toán và Kiểm toán hành nghề Việt Nam để thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói.


Quý khách là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, thực hiện dịch vụ kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan.


Quý khách hàng đang lo lắng, không tin tưởng  và không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ  kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. 


Bộ phận thực hiện dịch vụ kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của qúy công ty chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của quý công ty theo đúng  quy định của pháp luật. 


Để lựa chọn được đúng công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ kế toán cung cấp có chất lượng, uy tín, họat động dịch vụ kế toán luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế toán và Kiểm toán hành nghề Việt Nam, đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo bộ phận kế toán thực hiện dịch vụ kế toán được chức năng và nhiệm vụ, đáp ứng được các quy định của pháp luật, giải pháp tối ưu là sử dụng "Dịch vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp" của chúng tôi.